הגבלת פעולות אנשי דת בלתי-מורשים בצה"ל ובמשטרה

הצעת החוק באה למנוע מצב בו אנשי דת שאינם אנשי צבא, מגיעים למתקנים ולבסיסי צבא הגנה לישראל ולמתקנים משטרתיים לקיום טקסים דתיים, תפילות או מסעי "התעוררות" למיניהם, להטפה לחזרה בתשובה או לקיום מצוות הדת.

בצבא הגנה לישראל ובמשטרת ישראל משרתים בני דתות שונות, וכן חילונים, וכל טקס או אירוע שמשתתף בו איש דת, עלול שתהיה בו משום כפייה דתית, או מראית עין של כפיה כזו. בחוק זה, "איש דת"  הוא רב, כומר, קאדי, או כל אדם אחר שהינו בעל סמכות או תפקיד באחת העדות הדתיות, וכן כל אדם המנהל תפילות או טקסים בעלי אופי דתי מכל סוג שהוא.

ההצעה אינה פוגעת בסמכות אנשי דת מקרב כוחות הביטחון כגון הרבנים הצבאיים ומקרב המשטרה, והיא משאירה אפשרות למקרים בהם יותרו חריגים לביקורים של אנשי דת על ידי קצין בדרגת אלוף או על ידי קצין בדרגת ניצב במשטרה (למשל: לצורך קיום דיון בנושאים שונים בהשתתפות אנשי דת בצד אחרים, אירוח אנשי דת מצבאות זרים, וכיוצא בזה).

הצעת החוק נפלה בקריאה טרומית במליאת הכנסת ועוררה דיון סוער במליאה

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1195750.html

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.