בריאות היא לא פריבילגיה של עשירים – חנוכת מיון ממוגן וחדיש בחיפה

(חנוכת המחלקה הממוגנת לרפואה דחופה בבית חחולים בני ציון בחיפה).

Honorable guests,
I am honored to be with you here today on the opening of the protected emergency room and underground hospitalization unit.
This esteemed medical center, Bnai Zion, is not theoretically on the frontline – it has already managed a direct hit by a rocket in the 2nd Lebanon War.
Thankfully, the damage was physical and no lives were taken on this attack, but it is no doubt that this civil hospital is a target during armed conflicts, which unfortunately in our reality, is a situation we must be prepared for today, if not yesterday.
This hospital provides great medical services to the residents of Haifa and the area in times of emergency and times of peace. This ER unit is protected against conventional and unconventional warfare, and also against natural disasters.
It is my hope that this protected ER unit will be a place for great healthcare, and not be tested, but we have to be ready for whatever comes.
This great medical institute is an asset for the residents of Haifa and the area, and a national leader in the field of rehabilitation.
This unique location, in the heart of Haifa, poses unique challenges to this hospital, and makes the access to it all the more important.
I am happy to be here again, a few months ago we celebrated a new PET-CT here, and it’s a joy to see your vision and strategic programs materialize thanks to your hard work and leadership, and of course thanks to your generous donations.
I hope this impressive building will be ready to serve the public soon.

בית החולים הזה הוא חשוב, ואנחנו כמשרד בריאות וכמערכת בריאות חייבים לתת לכם אופק וחזון להמשיך לגדול ולהתפתח. זה לא סוד שהממשלה עובדת על תוכנית להקמת בית חולים חדש באזור, בקריית אתא, שאמור לתת אופק פיתוח לבית החולים הזה ולבי"ח כרמל.
תפקידי כשר בריאות הוא לדאוג לאיתנות המערכת, ולהבטיח שמערכת הבריאות הציבורית תוכל לגדול, להתפתח ולהתחדש, ובעיקר, להישאר מובילה ותחרותית על פני המערכת הפרטית. בריאות היא לא פריבילגיה לעשירים בלבד, ובדיוק מוסדות כמו זה צריכים להיות בחזית החדשנות ובמתן שירות רפואי בסטנדרט הגבוה ביותר, באיכות בלתי מתפשרת.
אני שמח לראות אותכם מובילים, ואני מקווה שמשרד הבריאות וגם השר שיגיע אחרי יראה את הערך הרב שיש למוסד הרפואי החשוב הזה, ולמערכת הבריאות הציבורית כולה.