הצעת חוק- מענק ביטוח פנסיוני לחיילים משוחררים

הצעת חוק זו נועדה להבטיח את העתיד הפנסיוני של חיילי צה"ל בשירות חובה.

הצעת חוק זו באה בעקבות צו הרחבה שניתן על ידי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה להוראות ההסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות לבין המעסיקים במשק בנוגע להפרשת כספים לפנסיה לכל עובד ועובדת במדינה, והוחל על כלל העובדים מגיל עשרים ואחד ומעלה.

 

לפיכך מוצע בהצעת חוק זו כי המדינה, באמצעות הקרן לקליטת חיילים משוחררים, תפריש סכומים עבור ביטוח פנסיוני לכל חייל וחיילת בשירות חובה, עם שחרורם מצה"ל. חיילים וחיילות אלו מקדישים את מיטב שנותיהם ומרצם למען המדינה ולכן עליה לדאוג להבטחת עתידם בהגיעם לגיל פרישה.

מאחר והסכומים החודשיים שמקבלים החיילים בשירות חובה במהלך שירותם הם זעומים, הסכום שיופרש לקופת הפנסיה יחושב מתוך סכום השווה לפי אחד וחצי משכר המינימום.

כך, יהיו החיילים זכאים לכך שהקרן לקליטת חיילים משוחררים תעביר לקופת גמל לקצבה עבורם, "מענק ביטוח פנסיוני" בשיעור 10% מהסכום הנ"ל, דהיינו, 15% משכר המינימום, בעד כל חודש של שירות ששירותו – בדומה לחלק שבו נושא המעביד בביטוח פנסיוני במסגרת יחסי עובד ומעביד.

כמו כן יהיו חיילים משוחררים שהשתלבו בשוק העבודה כעובדים שכירים או כעצמאים זכאים שהקרן לקליטת חיילים משוחררים תעביר, מתוך כספי הפקדון שבחוק קליטת חיילים משוחררים, עוד 5% מהסכום האמור, דהיינו, 7.5% נוספים משכר המינימום לכל חודש שירות, לביטוח פנסיוני במסגרת אותה קופת גמל לקצבה. סכום זה מייצג את חלקו של עובד בביטוח הפנסיוני במסגרת יחסי עובד ומעביד.

הכספים עבור החיילים המשוחררים יופקדו לקופת גמל לקצבה כאמור, לשם הבטחת ביטוח זיקנה, שארים ונכות, וייחשבו כאילו הופרשו על ידי החייל או החיילת עצמם כעמיתים עצמאיים.

בנוסף הצעת החוק מבטיחה כי שירות החובה של החיילים והחיילות יוכר להם לשם צבירת וותק בקופת הפנסיה שאליה הועברו הכספים.

כיום ישנו עודף תקציבי בקרן לחיילים משוחררים בשל חוסר ניצול המלגות ושאר ההטבות שהקרן מציעה, עודף המועבר בחזרה למדינה. מוצע כי עודפים אלו ישמשו כחלק מכספי ההפרשה לפנסיה.

 

תגובות פייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים