הצעת חוק לעידוד נסיעה משותפת (קארפול)

מטרת החוק המוצע היא להפוך את הנסיעה המשותפת לאפשרות פשוטה ויעילה ולתמרץ אימוץ רחב יותר של נסיעה משותפת, ללא כל עלות נוספת לאוצר המדינה.

נסיעה משותפת (carpool) היא אחת הדרכים המרכזיות להקטנת הגודש בכבישים ולהפחתת ההוצאה (הפרטית והלאומית) על דלק, ובכך גם למניעת זיהום אוויר ולהקטנת פליטת גזי חממה. אולם שימוש בכלי זה בארץ הינו מוגבל מאוד בהשוואה למקובל בעולם. לשם השוואה לפי נתוני הממשל האמריקאי קרוב ל-12% מהמועסקים בארה"ב מגיעים לעבודה בנסיעה משותפת.

אחד הגורמים המרכזיים להצלחה של תוכניות נסיעה משותפת הוא היכולת לתת מענה לשאלת הכדאיות הכלכלית. לשם כך נדרשת יכולת להתחלק בהוצאות הנסיעה כך שהנוסעים נושאים בחלק מעלות הנסיעה. על מנת לאפשר זאת, מוצע להגדיר נסיעה משותפת (carpool) כנסיעה לצרכים פרטיים, לרבות לעניין ביטוח הרכב, שאינה מהווה הסעה למטרות מסחריות מהסוגים המנויים בפקודת התעבורה.

כמו כן מוצע לקבוע כי ההוצאות וההכנסות הכרוכות בנסיעה משותפת יהיו פטורות מכל מס, בתנאי שהשתתפות מי שאינו נוהג ברכב בעלויות הנסיעה לא תעלה על סכום עלות שתחושב לפי מרחק הנסיעה כפול העלות לקילומטר נסיעה המתפרסמת מעת לעת ע"י החשב הכללי לצורך החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים (כיום 1.4 ₪ לק"מ לפני מע"מ או 1.61 כולל מע"מ).

 

תגובות פייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים