הצעת חוק – פרסום נאות של תכניות בניה

הצעת חוק זו מטרתה להתמודד עם מצב של חוסר סימטריה במידע בין רשויות התכנון ומתכננים לבין תושבים ואזרחים אשר נפגעים או לפחות מושפעים מתכניות בניה באזור מגוריהם.

בשל מורכבותן של תכניות בניה, והעובדה כי הן אינן נגישות ונהירות לכלל הציבור, נוצר מצב בו אוכלוסיה אשר עלולה להיפגע פגיעה חמורה כתוצאה מתכנית בניה חדשה באזור מגוריה, אינה מקבלת את כל המידע ואינה מקבלת אותו בזמן. ככל שמדובר באוכלוסיה חלשה יותר, כן גדל הסיכוי שהפגיעה תהיה חריפה יותר והמידע הרלוונטי שיגיע לידיה יהיה חסר יותר.

הכלים בהם מתמודדת הצעת חוק זו עם המצב מתחלקים לכמה אלמנטים, המופיעים בחוק התכנון והבניה, ואשר תיקון זה מציע לחדד אותם ולחזק אותם.

ראשית, הצעת החוק מציעה לדאוג לפרסום של תכנית בניה בעיתונות הנפוצה ביותר, ובמקומות בהם יש צורך בכך, לדאוג לפרסום במגוון רב יותר של שפות, על מנת שהמידע יוכל להגיע אל האוכלוסייה הנזקקת לו ביותר.

שנית, הצעת החוק מציעה להודיע לתושבים, בשפתם, על תכנית הבניה באמצעות דיוור ישיר, אם באמצעות איגרת מיוחדת ואם באמצעות ספח שיתווסף לתשלום הארנונה. יש לציין כי רשויות מקומיות רבות נוהגות לפרסם מידע רב לתושבים באמצעות ספח בטופס הארנונה, וכי זהו כלי העברת מידע ישיר לתושבים, גם לאלה אשר אינם נוהגים לעקוב אחר מודעות מורכבות ובשפה תכנונית מסובכת המתפרסמות בעיתונים.

לבסוף, על מנת לחזק את זכות ההתנגדות ולצקת בה תוכן ממשי, מוצע שלא לאפשר התקדמות תכנית בניה אלא אם נמסרה הודעה לתושבים באמצעות דיוור ישיר, בזמן סביר שלא יפחת מ-60 יום לפני המועד האחרון להגשת ההתנגדות. כך, הודעה לתושבים ומילוי זכות ההתנגדות והפיצוי בכל הדרכים המצוינות בחוק יהוו תנאי להתקדמות התכנית, לאישורה ולביצועה.

תגובות פייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים