יחידה סביבתית ברשויות ציבוריות

הערך של הגנת הסביבה הוא ערך קיומי ראשון במעלה. הצורך להגן על הסביבה בא לידי ביטוי בתופעת התחממות כדור הארץ אשר תוצאותיה הקשות ניכרות כבר כיום. מגוון רחב של פעולות והחלטות המתקבלות ברשויות ציבוריות הינן בעלות השלכה מיידית על איכות הסביבה, ולעיתים קרובות מתקבלות ומתבצעות מבלי שהובאו בחשבון השיקולים הסביבתיים הרלוונטיים ומבלי שניתן להם משקל ראוי.

בימינו, תחום הגנת הסביבה הפך לתחום מומחיות מקצועי המחייב השכלה, ידע וניסיון מעמיקים. במקרים רבים אין בידי הרשויות הציבוריות ידע וניסיון זה, והדבר משפיע על החלטותיהן ופעולותיהן באופן הפוגע בסביבה ואינו מתחשב בה.

במסגרת הצעת חוק זו, מוצע להטיל על הרשויות הציבוריות חובה להקים יחידה סביבתית מקצועית אשר תייעץ לה בכל הנוגע להיבטים הסביבתיים של פעולותיה והחלטותיה. יחידה סביבתית כאמור תבטיח כי החלטות ופעולות בעלות השלכה סביבתית יתקבלו רק לאחר שישקלו השיקולים הסביבתיים הרלוונטיים והיא תגביר את המודעות לצורך בשמירה על הסביבה ותקדם מטרה חשובה זו.

מוצע להסדיר בחוק את סמכויות היחידה הסביבתית ואת חובותיה, וכן להגדיר את מעמד מנהל היחידה הסביבתית. מוצע להעניק ליחידה הסביבתית סמכויות כגון מתן ייעוץ סביבתי לרשות הציבורית, מניעת מפגעים, קידום מודעות, ולחייבן בפרסום דין וחשבון שנתי.

תגובות פייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים